Były już ergonomiczne klawiatury i myszy, inteligentne hełmy do sterowania myślami, czy technologie wykorzystujące ruch gałki ocznej albo mięśni twarzy. Teraz przyszła kolej na urządzenie umożliwiające wydawanie poleceń za pomocą gestów bez potrzeby wciskania fizycznych klawiszy.