Oprogramowanie Nero i inne zawiera określone funkcje, które wymagają uaktywnienia patentów firm trzecich. Ich uaktywnienie jest proste i bezpłatne. Jeżeli zdecydujesz się uaktywnić patent później, możesz nadal korzystać z tych funkcji, ale będą wyświetlane okresowe przypomnienia o potrzebie dokonania aktywacji w czasie 30 pierwszych dni korzystania z produktu. Po upływie 30–dniowego okresu należy uaktywnić technologie objęte patentami, aby korzystanie z tych funkcji było możliwe.