Jeżeli od rozpoczęcia korzystania z oprogramowania Nero upłynęło więcej niż 30 dni i w tym czasie wymagany patent nie został uaktywniony, nie będzie można używać określonych funkcji. Wymienione składniki oprogramowania można instalować bez ograniczeń, ale należy zarejestrować je w czasie 30 dni od użycia ich po raz pierwszy. Po upływie 30 dni patent należy uaktywnić, aby nadal mieć dostęp do określonych funkcji.