Rewolucyjna technologia mp3PRO umożliwia tworzenie plików o rozmiarach mniejszych niż MP3, o równej lub wyższej jakości dźwięku, przy równoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z odtwarzaczami MP3.