Otwórz plik audio, w którym chcesz wprowadzić zmiany przy użyciu aplikacji Nero WaveEditor i zaznacz część pliku, którą chcesz zmienić za pomocą wybranego efektu (CTRL + A zaznacza cały plik). Możesz teraz wstępnie przesłuchać wybrany efekt. Po kliknięciu OK efekt zostanie zastosowany w zaznaczonej części pliku audio. Zmieniony plik z wybranym efektem jest gotowy do zapisania.