• w Nero SoundTrax: Wstaw utwór audio do programu Nero SoundTrax. Kliknij prawym przyciskiem myszy na niebieskie pole nad pierwszym utworem. Wybierz polecenie “Wstaw CD-Tracksplit”.
  • w Nero WaveEditor: Otwórz plik audio za pomocą Nero WaveEditor. Kliknij miejsce, w którym ma być wstawiona przerwa w utworze. Wybierz polecenie “Edytuj”, “Wstaw Tracksplit”. Dzięki funkcji “Zapisz utwory jako plik(i)” można zapisać podzielone utwory.