Pojawienie się symbolu wykrzyknika w oknie podglądu jest spowodowane jedną z trzech przyczyn:

  1. Nieprawidłowa instalacja pakietu Pinnacle Studio, najczęściej – na innym dysku niż systemowy (Dysk C). Jeżeli tak jest, należy program Pinnacle Studio odinstalować całkowicie przy pomocy programu Revo Uninstaller Freeware A następnie zainstalować ponownie, tym razem na dysku systemowym C.
  2. Symbol wykrzyknika będzie również widoczny w oknie podglądu w sytuacji gdy dodamy do edytowanego materiału przejście lub efekt montażu, i od razu będziemy próbowali go odtworzyć, podczas gdy komputer nie zakończy jeszcze obliczania zmienionej sceny. W takiej sytuacji wystarczy poczekać, aż pasek postępu zmieni kolor z pomarańczowego na zielony.
  3. Uruchomienie pakietu Pinnacle Studio w systemie Windows bez pełnych praw dostępu do plików i katalogów. Sytuacja taka ma zazwyczaj miejsce, gdy z jednego komputera korzysta kilku użytkowników posiadających własne konta, z ograniczeniami dostępu. Aby potwierdzić, czy jest to przyczyną takiego zachowania, należy uruchomić program Pinnacle Studio w trybie Administratora. W systemach Windows Vista i Windows 7 należy kliknąć na skrócie do Pinnacle Studio na Pulpicie Windows prawym klawiszem i wybrać opcję „Uruchom jako Administrator”:
Uruchom jako administrator

Uruchom jako administrator

Jeżeli program funkcjonuje w tym trybie prawidłowo, możesz albo zawsze uruchamiać go w ten sposób, albo we Właściwościach skrótu zaznaczyć opcję zgodności „Uruchom ten program jako administrator” albo zainstaluj program ponownie z uprawnieniami Administratora.