Problem: Zgrywaliśmy materiały wideo z kamery na dysk naszego komputera. Efektem tego mamy zapisanych dużo filmów i chcemy je uporządkować. Dodatkowo chcemy wyciąć z niektórych miejsc niepotrzebne elementy lub przeprowadzając ich edycję/korektę. Chcieliśmy zacząć, ale napotkaliśmy problem, bo nie wiemy jak zaimportować plik do programu do edycji wideo.

Rozwiązanie: Ekspert pokaże jak zaimportować film z pliku do jednej z najbardziej intuicyjnych aplikacji do edycji wideo – Magix Video easy HD. Razem przeprowadzimy import, a potem edycję wideo.

Magix Video easy HD - import danych

Magix Video easy HD - import danych

Instalujemy aplikację Magix Video easy HD (do pobrania z naszej strony) i uruchamiamy ją (pierwsze uruchomienie). Następnie klikamy na pierwszą ikonę z lewej strony [Utwórz nowy projekt wideo] i w kolejnym kroku na [Wybierz plik na komputerze].

W oknie dialogowym, które się otworzy wskazujemy film wideo skopiowany wcześniej z kamery i klikamy na przycisk [Otwórz]. W kolejnym kroku możemy przeprowadzić korektę materiału filmowego, poprzez wycięcie niepotrzebnych scen, czy dodanie zdjęć lub muzyki. Prezentujemy to w kolejnych częściach poradnika. Na koniec zapisujemy projekt klikając na ikonę [Zakończ film].


Powiadom znajomych

Dodatkowe informacje

W tym poradniku korzystaliśmy
z Magix Video Easy HD - jego wersję demo możesz za darmo pobrać ze strony Softownia.pl

ostatnia część poradnika