Na początku instalujemy aplikację. Przy pierwszym uruchomieniu wersji testowej zmuszeni jesteśmy do zaakceptowania wiadomości o okresie tesotwym. Po niej wyświetla się monit z informacją o możliwości uruchomienia samouczka i załadowania projektu przykładowego. Zaznaczamy obydwie opcje i klikamy na przycisk [Kontynuuj].

Samouczek i przykłady

Pinnacle Studio 15 - Samouczek i przykłady

Po chwili na ekranie pokaże się aplikacja, a w niej samouczek i przykładowy projekt. Na początku warto prześledzić informacje z samouczka, w skład którego wchodzi 9 grup tematycznych, od wprowadzenia i importu, poprzez tworzenie albumu, edycję, aż po tworzenie filmu. Każdy z samouczków składa się z kilku rozdziałów, po których poruszamy się klikając na przyciski [Play].

Pinnacle Studio - start

Pinnacle Studio - start


Powiadom znajomych

Dodatkowe informacje

W tym poradniku korzystaliśmy
z Pinnacle Studio - jego wersję demo możesz za darmo pobrać ze strony Softownia.pl