Auto Adjustment

Funkcja, która umożliwia automatyczne wykrywanie takich parametrów, jak: zegar, faza, położenie obrazu, zakres. Funkcja ta jest aktywowana poprzez naciśnięcie jednego przycisku na przedniej ściance monitora.

Auto Brightness Stabilization

Technologia opatentowana przez Eizo. Jest to układ elektroniczny, stabilizujący jasność panelu LCD w 90 sekundpo włączeniu monitora lub po wyjściu ze stanu czuwania. W dłuższym okresie użytkowania dodatkowo koryguje utrate jasności panelu spowodowaną standardową degeneracją świetlówek. Funkcja zapewnia komfortową pracę wszystkim użytkownikom. Bez tej technologii jasność panelu stabilizuje sie nawet do 2 godzin.

Auto EcoView

To funkcja, która wykorzystując umieszczony na przedniej części obudowy czujnik dostosowuje jasność do panujących warunków oświetleniowych – ekran nigdy nie będzie zbyt jasny lub zbyt ciemny. Ma to wpływ na zmniejszenie zmęczenia oczu użytkownika, a także obniża zużycie energii do 40% w porównaniu ze zużyciem energii kiedy funkcja Auto EcoView jest wyłączona i jest ustawiony 100% poziom jasności. Wiekszość tego typu rozwiązań korzysta z jednego punktu odniesienia. EIZO Auto EcoView wykorzystuje dwa punkty referencyjne – dla silnie lub słabo oświetlonych pomieszczeń. Dzięki temu elektronika monitora może idealnie dostosować poziom jasności zarówno w jasnych, jak i ciemnych pomieszczeniach.

Auto Fine Contrast

Funkcja pozwalająca użytkownikowi przyporządkować dowolny tryb Fine Contrast do danej aplikacji. Po włączeniu aplikacji, obraz wyświetlany będzie w odpowiednim trybie. Auto Fine Contrast stanowi część oprogramowania ScreenManager Pro dla monitorów LCD (kompatybilny z systemami Windows XP/Vista/7).

Autoregulacja

Funkcja w monitorach LCD i PDP, która automatycznie ustawia na właściwym poziomie takie parametry jak, zegar, faza, czy pozycja ekranu. Funkcja ta aktywowana jest poprzez naciśnięcie przycisku na przednim panelu monitora (lub zdalnie w monitorach PDP).

AVC

Advanced Video Coding to standard kompresji wideo. AVC stworzono z myślą o maksymalnej wydajności kodowania, umożliwia on kompresję wideo w dobrej jakości przy niskich częstościach bitów. Jest to jedna z obowiązkowych metod kompresji wideo dla transmisji telewizyjnych w standardzie high-definition oraz dla urządzeń przenośnych (np. telefonów ko-mórkowych, urządzeń PDA).

AIFF

Format AIFF (ang. Audio Interchange File Format) to nieskompresowany format plików dźwiękowych firmy Apple®, który jest rodzajem odpowiednika formatu WAV firmy Microsoft. Pliki mają większy rozmiar niż w przypadku plików skompresowanych, lecz ich jakość jest wyższa. Jego wersją jest skompresowany AIFF.

Atrybut „archiwalny”

Atrybuty „archiwalne” służą do identyfikacji plików, ktore zostały zmienione. Jeśli plik został zmieniony, zostanie ponownie zapisany tylko podczas następnego tworzenia kopii zapasowej (atrybut „archiwalny” zostanie w związku z tym zresetowany).

Możliwość komentowania jest wyłączona.