Backlight – świetlówki

Niektóre monitory LCD są podświetlane przez kilka oddzielnych źródeł światła lub świetlówki umieszczone za matrycą LCD. Zastosowanie świetlówek umożliwia niezależne regulowanie wyświetlacza.Monitory LCD EIZO zawierają układy elektroniczne kontrolujące świetlówki, gwarantując jednorodne podświetlenie całej powierzchni panelu.

BDA

BDA (Broadcast Driver Architecture) to wprowadzony przez firmę Microsoft standard cyfrowego przechwytywania wideo w systemach operacyjnych Windows. Obejmuje on standardy ATSC oraz DVB, dostarczając producentom oprogramowania ujednoliconą metodę dostępu do kart telewizyjnych.

BNC Connector

Złącze przeznaczone dla przewodów koncentrycznych. Ten typ złącza można znaleźć np. na tylnym panelu monitora EIZO ColorEdge CG232W, gdzie służy do podłączenia przewodu video do komputera. Przewody koncentryczne zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania elektrycznych i radiowych interferencji i zakłóceń pochodzących od innych elektrycznych urządzeń znajdujących się w pobliżu i aby zabezpieczyć otoczenie przed podobnymi zakłóceniami, których źródłem mogą być sygnały przesyłane tym przewodem.

Bright Regulator

Funkcja ta utrzymuje jasność monitora na indywidualnym poziomie w każdych warunkach oświetleniowych. Znajdujący się na przednim panelu monitora czujnik mierzy poziom natężenia oświetlenia w pomieszczeniu i automatycznie zwiększa i zmniejsza jasność wyświetlanego obrazu. Czujnik BrightRegulator gwarantuje komfortową pracę przez wiele godzin, przy różnych warunkach oświetleniowych, bez konieczności jakiejkolwiek regulacji jasności. Użytkownicy preferujący stały poziom oświetlenia mogą wyłączyć tę funkcję przyciskiem na przednim panelu monitora.

Brightness – Jasność

Natężenie światła emitowanego przez podświetlenie monitora LCD i widocznego na ekranie. Jasność jest mierzona w kandelach na metr kwadratowy (cd/m2). Dane podawane w specyfikacjach produktów to maksymalna jasność jaką można ustawić na danym monitorze.

Blu-ray

Technologia Blu-ray odnosi się do nagrywania na specjalnych nośnikach danych. W porównaniu z płytami DVD, używającymi do odczytu i zapisywaniaa danych czerwonego lasera, płyty Blu-ray są zapisywane przy użyciu niebieskiego lasera. Mniejsza długość wiązki (405 nm) tego lasera umożliwia bardziej precyzyjne jego nakierowanie. Dane można zapisywać w bardziej kompaktowy sposób dzięki czemu zajmują one mniej miejsca na płycie. Pojemność płyt Blu-ray wynosi do 25 GB na nośnikach jednowarstwowych oraz do 50 GB na płytach dwuwarstwowych.

Błędy PI

Wewnętrzny kod parzystości to część struktury bloku danych płyty DVD, która jest wykorzystywana do korekcji błędów. Gdy odczytanie parzystości wewnętrznej (ang. Inner Parity, PI) na płycie DVD jest niemożliwe, mówi się o błędzie PI.

Błędy PO

Zewnętrzny kod parzystości to część struktury bloku danych płyty DVD, która jest wykorzystywana do korekcji błędów. W przypadku niemożliwości odczytania parzystości zewnętrznej (ang. Parity Outer, PO), mówi się o błędzie PO.

Bufor

Bufor oznacza pamięć tymczasową, w której zapisywane i dostarczane są dane bez możliwości ich natychmiastowego przetwarzania. Bufor umożliwia ciągły przepływ danych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.