ICC

International Color Consortium zostało założone przez osiem wiodących w tej branży firm; Adobe, Agfa, Apple, Kodak, Microsoft, Silicon Graphics, Sun Microsystems i Taligen, z zamiarem promocji wykorzystywania i stosowania otwartych, niezależnych od producenta, międzyplatformowych systemów zarządzania kolorami. ICC zachęca producentów do wprowadzania formatu profili ICC i organizacji pracy w oparciu o nie.

ICC Profile

Profil ICC jest niezależnm od producenta, międzyplatformowym formatem plików używanym w organizacji pracy wymagającej zarządzania ykolorami. Profile składają się z zestawu danych dla takich urządzeń, jak skanery, aparaty fotograficzne i drukarki, mówią jak się ma ich charakterystyka do standardowej przestrzeni kolorów zdefiniowanej przez ICC. Pozwala to na rozpoznanie różnych rodzajów urządzeń peryferyjnych, systemów operacyjnych i oprogramowania, korzystających z profili ICC, oraz prawidłowej i konsekwentnej reprodukcji obrazu wejściowego (ze skanera lub aparatu fotograficznego itp.) na urządzeniu wyjściowym, np. na monitorze lub na wydruku.

IDEAlliance

International Digital Enterprise Alliance (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Branży Cyfrowej) – organizacja non-profit założona w U.S.A., opracowująca standardy mające na celu polepszenie jakości cyfrowego publikowania i druku. GRACoL i SWOP są specyfikacjami opracowanymi przez zespół roboczy i komitet IDEAlliance.

IIR

Filtr to system łączący sygnał wejściowy i funkcję transmisji, gwarantujący dostępność zmienionego sygnału na wyjściu. Filtr o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (Filtr IIR) wykorzystuje wartości wejściowe oraz wartości zbuforowane sygału wyjściowego.

Input Priority

Priorytet wejścia – w przypadku podpięcia dwóch komputerów do jednego monitora EIZO, zostanie wyświetlony sygnał z wejścia, do którego został przypisany wyższy priorytet w ScreenManagerze. Wyboru wejścia można oczywiście dokonać ręcznie poprzez wciśnięcie przycisku „Signal 1-2” na przednim panelu monitora. Priorytet wejścia pozwala użytkownikowi na nadanie sygnałowi z jednego z komputerów priorytetu nad drugim z nich, kiedy monitor odbiera sygnały z obydwu komputerów jednocześnie. Dzięki temu ważniejsze informacje są wyświetlane na ekranie w pierwszej kolejności.

Interpolacja algorytmem Lanczosa

Interpolacja algorytmem Lanczosa to metoda powiększania obrazu. Została ona opracowana na podstawie algorytmu stworzonego przez Corneliusa Lanczosa. Ta metoda interpolacji gwarantuje wysoką jakość i poziomy ostrości. Jednakże rzeczywista rozdzielczość widzialna obrazu nie zostaje zwiększona.

Interpolacja dwuliniowa

Interpolacja dwuliniowa to metoda przetwarzania obrazu. Podczas powiększania obrazu ponad jego oryginalny rozmiar nowe piksele są obliczane w oparciu o średnią wartość czterech sąsiednich pikseli. W przypadku tej metody im większe powiększenie obrazu, tym mniejsza ostrość.

Interpolacja dwusześcienna 

Interpolacja dwusześcienna to metoda przetwarzania obrazu. Podczas powiększania obrazu ponad jego oryginalny rozmiar nowe piksele są obliczane nie tylko w oparciu o średnią wartość czterech sąsiednich pikseli, ale także z uwzględnieniem innych pikseli znajdujących się w pobliżu. W ten sposób nowy piksel jest interpolowany w oparciu o osiem sąsiednich pikseli.

IPS

In-Plane-Switching – jedna z odmian technologii paneli LCD. W panelach tego typu, przy braku przepływu prądu przez komórki ciekłych kryształów, komórki te samoistnie układają się poziomo pomiędzy płaszczyznami ekranu, co blokuje przepływ światła. W rezultacie komórki stają się nieprzeźroczyste, a ekran wyświetla czerń. Po przyłożeniu prądu komórki mogą się dowolnie obrócić aż o 90°, a tym samym zaczynają przepuszczać światło, a ekran wyświetla biel. Panele IPS oferują doskonałą jakość obrazu, dobry współczynnik kontrastu i szerokie kąty widzenia, aż do 178°. Panele IPS świetnie nadają się do prac graficznych i innych zastosowaniach wymagających dokładnej i powtarzalnej reprodukcji kolorów.

Interpolacja

Interpolacja to proces, w którym wartości pikseli otrzymane w analizie są rzutowane na wartości nieznane. Procedura ta służy pozornemu polepszaniu rozdzielczości obrazów, filmów wideo i zdjęć.

ISO

Wartość ISO (International Organization for Standardization – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) to standard definiowania światłoczułości w fotografii analogowej. Wraz ze wzrostem wartości ISO zwiększa się ilość ziarna, co powoduje, że obraz staje się coraz bardziej „szorstki”. Im większa wartość ISO, tym szybciej film pochłania światło. Wiąże się to z krótszymi czasami naświetlania. Czułość matryc CCD jest stała, ale wyższe wartości ISO mogą być symulowane poprzez wzrost czułości spowodowany wzmocnieniem sygnału. Niepożądanym efektem wzmacniania sygnału obrazu jest zwiększenie szumu.

ISO 9660

Organizacja International Organization for Standardization stworzyła uniwersalny standard ISO 9660, który określa właściwości płyty CD. Format ten jest niezależny od platformy, może być zatem odczytany przez komputery wyposażone w różne systemy operacyjne. Nazwy plików powinny być możliwie najkrótsze w celu zapewnienia ich powszechnej czytelności. (W środowisku DOS można użyć do ośmiu znaków).

Możliwość komentowania jest wyłączona.