Klatka P

Klatki P (tzw. P-frames, klatki „przewidywane”) to obrazy przewidywane w kompresji MPEG. Ich wartość jest szacowana w oparciu o przewidywania dotyczące poprzedzających je klatek I (tzw. I-frames) oraz klatek P. Zawierają one jedynie informację o zmianach w porównaniu z klatkami wcześniejszymi. W związku z tym, że klatki P charakteryzują się wyższym współczynnikiem kompresji niż klatki I, ilość skompresowanych danych jest mniejsza, ponieważ w klatce takiej zapisywane są tylko zmiany.

Kodek

Kompresor/dekompresor koduje cyfrowo dane do nagrania i zapisania, a następnie dekoduje je do odtworzenia. Dostępne są różne kodeki do oprogramowania, np. Cinapak, Indeo, Quicktime, wideo do Windows itp. Do kodeków sprzętowych należą MPEG, H.261, Motion JPEG itp.

Możliwość komentowania jest wyłączona.