LZW

Algorytm Lempel-Ziv-Welch używa standardowej bezstratnej kompresji danych, wprowadzonej przez Ahrahama Lempela, Jacoba Ziva i Terry’ego Welcha.

Labelflash 

Labelflash to technologia umożliwiająca nagrywanie obrazów i tekstów po stronie etykiety płyty przy użyciu lasera.

Leadin

Leadin to początkowy (najbliższy środka) obszar danych użytkownika na nośniku danych. Są tam zapisane informacje dodatkowe o płycie oraz jej spis.

Leadout

Leadout to końcowy obszar danych użytkownika na nośniku danych, który służy do zamykania sesji. Zapisane są tam informacje dotyczące następnej sesji, jeśli płyta nie została jeszcze w pełni nagrana.

Letterbox

Letterbox to metoda transmisji współczynnika kształtu obrazu, pozwalająca np. dopasować plik wideo o współczynniku 16:9 do telewizora o współczynniku 4:3. Nad i pod obrazem pojawią się czarne pasy.

LightScribe

LightScribe to technologia umożliwiająca nagrywanie obrazów i tekstów po stronie etykiety płyty przy użyciu lasera.

Liquid Crystal Display (LCD)

Ekran ciekłokrystaliczny jest ekranem nieemisyjnym. W monitorach EIZO aktywnymi elementami są ciekłe kryształy wykonane w technologii Twisted-Neumatic (TN), Vertically Aligned (VA) lub In-Plane Switching (ISP). Wyświetlacze LCD są wykorzystywane w cyfrowych zegarkach, kalkulatorach, cyfrowych maszynach do pisania, telewizorach i oczywiście w monitorach komputerowych.

Look-up Table (LUT)

Zwykle przedstawiane jako tryplety RGB, tabele Look-up są odpowiedzialne za przekładanie matematycznej reprezentacji wartości składowych koloru każdego piksela na paletę kolorów lub mapę kolorów, w celu określenia wartości kolorów i intensywności, z którymi mogą one występować jednocześnie na ekranie dla konkretnego obrazu.

W locie

„W locie” oznacza metodę kopiowania płyty. Dane przenoszone są bezpośrednio z pierwotnego miejsca przechowywania na płytę, która ma być nagrana. Do tego celu Nero używa kompilacji, małego pliku, który odnosi się po prostu do przenoszonych danych.

LPCM

LPCM (Linear Pulse Code Modulation) zezwala na bezstratne przechwytywanie sygnałów zakodowanych cyfrowo. Technologia ta umożliwia zapisywanie do 8 kanałów z różnymi częstotliwościami i głębokościami próbkowania na jednej płycie DVD.

Możliwość komentowania jest wyłączona.