Makroblok

Makroblok to blok o wymiarach 16×16 pikseli, będący elementarną jednostką w standardzie MPEG oraz podstawą kodowania. W makrobloku znajdują się informacje o jasności i rozkładzie kolorów w obrazie wideo.

Metadane

Metadane to dodatkowe informacje dotyczące danych, służące bardziej dokładnemu ich opisaniu i ułatwiające ich odnalezienie. Metadane zawierają informacje o wykonawcy, albumie, ścieżce, czasie trwania, częstości bitów, rozdzielczości itp. W związku z tym możliwe jest porządkowanie plików z uwagi na ich rodzaje (audio, wideo, obrazy).

MP3

Format audio MPEG-1 Audio Layer 3 jest formatem używanym do zmniejszania rozmiaru plików audio do ułamka ich rozmiaru pierwotnego (współczynnik 1:10) przy niewielkiej utracie jakości. Na minutę pliku przypada szacunkowo 1 MB, co odpowiada 10 MB w przypadku pierwotnych plików. W zależności od złożoności sygnału audio wartości te oraz jakość mogą być różne. Miernikiem jakości może być używana częstość bitów. Im większa wartość częstości bitów, tym lepsza jakość i więcej niezbędnej pamięci.

mp3PRO

Technologia, która umożliwia tworzenie plików o rozmiarach mniejszych niż MP3, o równej lub wyższej jakości dźwięku, przy równoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z odtwarzaczami MP3.

MPEG-1

Grupa MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) opracowała ten standard branżowy na potrzeby kodeków audio i wideo. MPEG-1 wchodzi w skład rodziny kompresji MPEG, odznaczając się najwyższym współczynnikiem kompresji. MPEG-1 jest formatem płyt Video CD.

MPEG-2

Grupa MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) opracowała ten standard branżowy na potrzeby kodeków audio i wideo. Istnieje niewielka różnica między MPEG-1 i MPEG-2: MPEG-2 jest standardem kompresji sygnału wizji i nadaje się bardziej do telewizorów z przeplotem. MPEG-2 stosowany jest jako format wideo płyt DVD.

MPEG-4

Grupa MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) opracowała ten standard branżowy na potrzeby kodeków audio i wideo. MPEG-4 jest najnowszym standardem plików audio i wi-deo. Standard MPEG-4 łączy w sobie kilka funkcji zawartych w MPEG-1, MPEG-2 i innych standardach. Formaty Nero Digital™ Video i Nero Digital™ Audio bazują na tym standardzie.

MRW

Format Mount Rainier Rewrite jest normą branżową i napędy powinny go obsługiwać. System operacyjny wykrywa i przepisuje nośnik w napędzie MRW jako niewykorzystane, poprawne miejsce na pamięć z możliwością wskazania adresu bloku, które może być twardym lub przenośnym dyskiem z funkcją formatowania. Oznacza to, że można używać dowolnego systemu plików (np. FAT32 lub NTFS).

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.