Normalizacja

W technologii dźwięku normalizacja to proces polegający na podniesieniu poziomu głośności analogowych lub cyfrowych danych audio do poziomu ujednoliconego.

NTSC

Standard National Television System Comitee to standard wideo obowiązujący w Stanach Zjednoczonych i Japonii. NTSC zawiera więcej pojedynczych klatek (29.97 klatek na sekun-dę) niż PAL, ale mniej linii poziomych (525 linii).

Nośnik

Do produkcji nośników danych wykorzystywane są różne materiały w różnych kolorach. Reagująca na działanie lasera powłoka barwnika z danymi może być wykonana z ftalocyjaniny lub formazanu.

NTFS

System plików nowej technologii (ang. New Technology File System) to system plików Windows®. Jego zaletą jest możliwość zarządzania zróżnicowanym dostępem prawami, a także przechowywanie zdefragmentowanych danych, co umożliwia przetwarzanie o dużej prędkości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.