UniColor Pro

Opracowane przez EIZO oprogramowanie symulujące dwa typy niedoborów postrzegania kolorów; protanopia oraz deuteranopia. UniColor Pro współpracuje z wybranymi modelami monitorów EIZO z serii FlexScan oraz ColorEdge. Dzięki oprogramowaniu UniColor Pro projektanci mogą zobaczyć, jak osoby cierpiące na protanopię lub deuteranopię postrzegają obraz wyświetlany na ekranie i mieć pewność, że wybrany przez nich schemat kolorów spełnia zasady CUD (Color Universal Design), a projektowany obraz będzie zrozumiały dla osób z zaburzeniami postrzegania kolorów.

UDF

UDF (ang. Universal Disc Format) to niezależny od platformy system plików. Nazwy plików mogą zawierać do 255 znaków; obsługiwane są 8- i 16-bitowe zbiory znaków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.