WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment – dyrektywa Unii Europejskiej narzucająca producentom odpowiedzialność za zorganizowanie nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz odzyskanie i ponowne użycie materiałów w ilości odpowiednio 75% i 65%. WEEE weszłą w życie w sierpniu 2005 r. Wszystkie produkty EIZO wyprodukowane od czerwca 2005 roku są zgodne z dyrektywą WEEE.

White Point

Mierzony w stopniach Kelvina, punkt bieli jest kolorem emitowanym przez podświetlenie monitora LCD i wyświetlanym na ekranie. Tak zwany „natywny kolor bieli” („native white point”) lub naturalny kolor emitowany bez jakiegokolwiek filtrowania przez panel LCD jest różny dla każdego monitora. Można ustawić indywidualny kolor bieli przez zwiększenie lub zmniejszenie temperatury w odpowiednim menu ekranowym ustawień temperatury kolorów. Oprogramowanie EIZO ColorNavigator posiada funkcję ustawiania punktu bieli co jest niezbędnym odniesieniem podczas kalibracji monitora i określaniu jego charakterystyki.

Wydajność próbek

Liczona w ilościach na sekundę. Tablety z wyższych półek (np. Kanvus Artist 127) mają wydajność na poziomie ponad 200 próbek na sekundę.

Wielowątkowość

Wielowątkowość polega na zdolności procesora do wykonywania kilku zadań równoczesnie. Z punktu widzenia działania programów oznacza to możliwość podziału mocy obliczeniowej dla konkretnych zadań pomiędzy kilka procesorów.

WAV

Format WAV (ang. WAVE lub Waveform audio format) jest formatem plików dźwiękowych stworzonym przez firmę Microsoft, w którym nie stosuje się kompresji. WAV jest odpowied-nikiem formatu AIF firmy Apple.

Wiele sesji

Wiele sesji oznacza, że płyta nagrywana jest w trakcie wielu cykli. Po zapisaniu na płycie pierwszej sesji można do niej następnie dodać dane z kolejnego nagrania, gdyż płyta nie została zakończona.

WMV

Możliwość komentowania jest wyłączona.